ГОРЕЩА ОФЕРТА! НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

'

Медицинско обслужване

Застраховане и здравно осигуряване в България

За чуждестранни граждани на територията на България с виза или разрешение за пребиваване имат статут на здравни грижи - платени, с изключение на първа помощ. Гражданите в България за дълъг период от време , плащат медицинска застраховка в офисите на международни застрахователни компании в България.

След получаване на постоянен статут на пребиваване чужденец може да плаща за здравно осигуряване в НОИ и да станат допустими частично платени медицински грижи , заедно с гражданите на България.

За медицинска помощ чрез НОИ , трябва да се намери личен лекар ( общопрактикуващ лекар ) и да се регистрирате. Сумите, изплатени за месец здравно осигуряване са различни.

Ако чужденец е нает на работа и има трудов договор , медицинска застраховка се изчислява и изплаща от работодателя въз основа на заплатата , посочена в договора .

Ако чужденец с постоянно пребиваване не работи и е самоосигуряващ се , месечните премии са изчислени на базата на минимален осигурителен доход - 420 лева. Така застрахователната сума е - 8% от тази сума , т.е. 33.60 лв. ( 18 евро ) на месец.

Стоматологично лечение - е платено,но ако лицето се осигурява е по-евтино . Например , ако лечението на зъб с кариес и пломби струва 40 лева (20 евро) ,то от 40 лв. - 30 покрива пациента , и 10 са покрити от застраховка. Раждане на дете и лечението на деца от НОИ - безплатно , но може да изисква допълнителни такси принадлежности - спринцовки, пипети и т.н.